Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Kim Đồng

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Bích Nhiên
Nguyễn Thị Bích Nhiên

Ngày sinh: 18/1/1982

Phó Hiệu Trưởng

Phan Thanh Phương
Phan Thanh Phương

Ngày sinh: 8/4/1972

Nguyễn Thị Kim Yến
Nguyễn Thị Kim Yến

Ngày sinh: 9/10/1969