Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Kim Đồng

Có 26 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 11/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-phong-chong-tham-nhung-2018-so-36-2018-qh14_1011201920.doc
File thứ 2: luat-to-cao-nam-2018_1011201920.doc
 Văn bản pháp chế 04-11-2019
2 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3779-cttthdannhiemvupcnh19-201710201915_2410201910.pdf
 Văn bản pháp chế 24-10-2019
3 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 10/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vanbangoc43signed_1011201920.pdf
 Văn bản pháp chế 01-10-2019
4 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 9/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 08ct-ubnd422314_1011201919.doc
File thứ 2: 11-172012ttbgddt811201715_1011201919.doc
File thứ 3: 2499qd-bgddt422996_1011201919.doc
 Văn bản pháp chế 05-09-2019
5 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 4/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedu-pgdquan4-attachments20191312018ttbgddt20120198_14201912.pdf
File thứ 2: 242018qh14351416_14201912.doc
File thứ 3: datahcmedu-attachments20191312018ttbgddt20120198_14201912.pdf
 Văn bản pháp chế 01-04-2019
6 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 3/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-161-2018-ve-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc_12320199.doc
File thứ 2: thong-tu-31-2018-tt-bgddt-thoi-gian-tap-su-theo-chuc-danh-giao-vien-giang-vien_12320199.doc
File thứ 3: thong-tu-39-2018-tt-byt-gia-dich-vu-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te_12320199.pdf
 Văn bản pháp chế 06-03-2019
7 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 1/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 552009nd-cp_12320199.doc
File thứ 2: 29974l73qh_12320199.DOC
File thứ 3: nd_bdgioi_12320199.DOC
File thứ 4: xu_phat_bdg_12320199.doc
 Văn bản pháp chế 15-01-2019
8 Các nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Tháng 12/2018.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 16-2017-tt-bgddt167201720_12320199.doc
File thứ 2: 762017nd-cp353687_12320199.doc
File thứ 3: khieu_nai_to_cao_thang_12_12320199.doc
 Văn bản pháp chế 06-12-2018
9 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11/2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-20-2018-tt-bgddt-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-co-so-giao-duc-pho-thong_1411201813.doc
File thứ 2: thong-tu-14-2018-tt-bgddt-chuan-hieu-truong-truong-giao-duc-pho-thong_1411201813.doc
 Văn bản pháp chế 02-11-2018
10 các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật Tháng 10/2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mot_so_diem_moi_trong_nghi_dinh_46_1411201813.docx
File thứ 2: luat_khuyet_tat_1411201813.doc
 Văn bản pháp chế 01-10-2018
11 Các nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật Tháng 9/2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd212014ubndquydinhdaythemhocthemohcm811201715_279201813.doc
File thứ 2: 11-172012ttbgddt811201715_279201813.doc
File thứ 3: cv3097sgdvedaythem811201715_279201813.doc
File thứ 4: qd1844qdubndtphcm811201715_279201813.doc
 Văn bản pháp chế 27-09-2018
12 Nội dung tuyên truyền pháp luật tháng 11 năm 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 882017nd-cp357228_911201715.doc
File thứ 2: 562017nd-cp340397_911201715.doc
 Văn bản pháp chế 06-11-2017
13 Văn bản tuyên truyền pháp luật tháng 10 năm 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lpc_virus_hiv_811201716.DOC
File thứ 2: luat_khuyet_tat_811201716.doc
File thứ 3: mot_so_diem_moi_trong_nghi_dinh_46_811201716.docx
 Văn bản pháp chế 05-10-2017
14 Các văn bản quy định về dạy thêm học thêm
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd3140vedaythem_811201715.pdf
File thứ 2: 172012ttbgddt_811201715.doc
File thứ 3: cv3097sgdvedaythem_811201715.doc
File thứ 4: qd1844qdubndtphcm_811201715.doc
File thứ 5: qd212014ubndquydinhdaythemhocthemohcm_811201715.doc
 Văn bản pháp chế 06-09-2017
15 Một số văn bản pháp luật triển khai trong tháng 1/2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 29974_L73QH.DOC
File thứ 2: 55.2009.ND-CP.doc
 Văn bản pháp chế 05-01-2017
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích