Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Kim Đồng

Có 26 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 11/2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bản pháp chế 04-11-2019
2 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pháp chế 24-10-2019
3 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 10/2019

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pháp chế 01-10-2019
4 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 9/2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bản pháp chế 05-09-2019
5 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 4/2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bản pháp chế 01-04-2019
6 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 3/2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bản pháp chế 06-03-2019
7 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 1/2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Văn bản pháp chế 15-01-2019
8 Các nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Tháng 12/2018.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bản pháp chế 06-12-2018
9 Các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11/2018

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bản pháp chế 02-11-2018
10 các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật Tháng 10/2018

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bản pháp chế 01-10-2018
11 Các nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật Tháng 9/2018

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Văn bản pháp chế 27-09-2018
12 Nội dung tuyên truyền pháp luật tháng 11 năm 2017

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bản pháp chế 06-11-2017
13 Văn bản tuyên truyền pháp luật tháng 10 năm 2017

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bản pháp chế 05-10-2017
14 Các văn bản quy định về dạy thêm học thêm

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 Văn bản pháp chế 06-09-2017
15 Một số văn bản pháp luật triển khai trong tháng 1/2017

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bản pháp chế 05-01-2017
12