Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Kim Đồng
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 4/11/2019
Lượt đọc: 133

Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 11/2019

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: luat-phong-chong-tham-nhung-2018-so-36-2018-qh14_1011201920.doc
File thứ 2: luat-to-cao-nam-2018_1011201920.doc
Nội dung:

     Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/6/2018, Luật Tố cáo 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, Luật có 9 Chương và 67 Điều và thay thế Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.

     Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 gồm 10 chương với 96 điều, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 (ngày 20/11/2018), chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Luật này thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13)

163