Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Kim Đồng

Có 32 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Văn bản về việc tăng cường quản lý việc trang bị SGK và tài liệu tham khảo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2020-cv-2926-quanlytrangbisgktailieu-2-1_17920208.pdf
 Văn bản chuyên môn 17-09-2020
2 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì 2 năm học 2019-2020.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 8huongdan_dayhoc_internet-q7-_tieptheo_74202023.docx
File thứ 2: cong_van_74202023.pdf
File thứ 3: phu_luc_74202023.pdf
 Văn bản chuyên môn 01-04-2020
3 Các văn bản chỉ đạo về việc chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 180qd-bgddt433288_74202023.doc
File thứ 2: 512qd-bgddt435576_74202023.doc
File thứ 3: 2020-cv-590-luuychonsgk_74202023.pdf
File thứ 4: 4507qd-bgddt429135_74202023.doc
File thứ 5: kh_untp-3308_74202023.pdf
File thứ 6: thong-tu-01-2020-tt-bgddt-huong-dan-lua-chon-sach-giao-khoa_74202023.pdf
 Văn bản chuyên môn 02-03-2020
4 Hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huongdantochucdayhoclop1111020199_1011201920.pdf
 Văn bản chuyên môn 14-10-2019
5 Hướng dẫn nội dung hoạt động trải nghiệm trong chương trình GDPT 2018 từ năm học 2020 - 2021 và hướng dẫn thực hiện chương trình PT hiện hành theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huongdanhoatdongtrainghiem110201910_1011201920.pdf
File thứ 2: huongdanthuchienchuongtrinhtheohuongphattriennangluc110201910_1011201920.pdf
 Văn bản chuyên môn 08-10-2019
6 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL, giáo viên năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_bdtx_kim_dong_2019-2020_1011201920.doc
 Văn bản chuyên môn 02-10-2019
7 Hướng dẫn kiểm tra giữa HKII của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huongdankiemtragiuahkii25220198_12320199.pdf
 Văn bản chuyên môn 04-03-2019
8 Chương trình giáo dục phổ thông mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chuong_trinh_chinh_thuc_27-12-2018_12320199.rar
 Văn bản chuyên môn 18-02-2019
9 Hướng dẫn kiểm tra cuối HKI của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huongdankiemtrahki181930112018132_12320199.pdf
 Văn bản chuyên môn 05-12-2018
10 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_bdtx_kim_dong_2018-2019_279201814.doc
 Văn bản chuyên môn 27-09-2018
11 Các sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp quản lí đã được công nhận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: skkngp19920189_1_279201813.rar
 Văn bản chuyên môn 27-09-2018
12 Kế hoạch dự giờ, thăm lớp đầu năm 2018-2019 của PGD ĐT Quận 7
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kehoachdugiothamlop1819249201814_279201813.pdf
 Văn bản chuyên môn 27-09-2018
13 Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn giáo dục Quốc phòng - An ninh trong trường Tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 012017tt-bgddt332026_269201816.doc
 Văn bản chuyên môn 26-09-2018
14 Hướng dẫn chuyên môn của Phòng GDĐT Quận 7 năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2van_ban_ta_q7_2018-2019_1_269201815.docx
File thứ 2: 1huong_dan_chuyen_mon_1819pgd7_1_269201815.docx
 Văn bản chuyên môn 26-09-2018
15 Văn bản hướng dẫn kiểm tra giữa học kì 1
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huongdankiemtragki17181110201715_811201715.pdf
1364/PGDĐT-TiHVăn bản chuyên môn 17-10-2017
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích