Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Kim Đồng
Thứ tư, 15/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 61

Môn Tập đọc lớp 4 tuần 25

Bài giảng tuần 25 (từ ngày 13/04/2020 đến 19/04/2020)

 

 

Tiết 1: Khuất phục tên cướp biển

 

 

Tiết 2: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164