Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Kim Đồng
Thứ bảy, 16/10/2021, 14:47
Lượt đọc: 7

SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 10

  Chi đoàn tiểu học Kim Đồng sinh hoạt chủ điểm tháng 10 bằng hình thức online trên Zoom với chủ đề

"Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 – Nhận thức và hành động":

 

 

 

 

 

 

 
Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163